◊ Ogłoszenia ◊

• piątek, 13 Kwiecień 2018

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi ratownicze 2018

• wtorek, 16 Maj 2017

Protokół porównania i oceny ofert

 

 

ZORGANIZOWANIE_USŁUG_RATOWNICZYCH 16.05.2017

• niedziela, 30 Kwiecień 2017

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. (wtorek)

biuro będzie nieczynne.

• czwartek, 6 Kwiecień 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

ZORGANIZOWANIE_USŁUG_RATOWNICZYCH_NA_TRZECH_STRZEŻONYCH_KAPIELISKACH_MORSKICH_ZLOKALIZOWANYCH_NA_TERENIE_GMINY_KOSAKOWO

• czwartek, 19 Styczeń 2017

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kosakowo w miejscowościach Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Rewa, Suchy Dwór, informuje, że Uchwałą Nr 1/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 16 styczna 2017 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/opłaty Jednostka Cena

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,55

2

Odbiorcy wody na cele produkcji artykułów spożywczych

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,57

Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1 Dostawcy ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe) Opłata za odbiór ścieków [zł/m³]

6,73

Do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2017r. do 10 lutego 2018r.

• czwartek, 19 Styczeń 2017

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017r. (poniedziałek)

w związku ze zmianą oprogramowania

biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

• wtorek, 15 Listopad 2016

sprostowanie

• czwartek, 3 Listopad 2016

Poniżej znajdują się wyniki badania wody pobranej pod prysznicami w Centrum Sportowym Kosakowo.

spr-10979-zl-16

• środa, 19 Październik 2016

oswiadczenie-psse-w-pucku

• środa, 6 Maj 2015

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. poszukuje pracowników sezonowych do prac:

 

  1. koszenie terenów zielonych na terenie gminy Kosakowo     w okresie od 02.05. do 30.09.2015r.

     

  2. sprzątania plaż w miejscowości Rewa i Mechelinki            w okresie od 01.07. do 30.08.2015r.

 

Więcej informacji w siedzibie firmy                                      

lub pod nr tel. 58 625 47 47