Poniżej prezentujemy zdjęcia obrazujące przedmiot działalności Spółki „PEKO”, a także trudności jakie napotykamy w jego realizacji.

  • Prace na obiektach, awarie