Poniżej prezentujemy zdjęcia obrazujące przedmiot działalności Spółki „PEKO”, a także trudności jakie napotykamy w jego realizacji.

  • Prace na obiektach, awarie

  • Obiekty w eksploatacji Spółki PEKO
    • Infrastruktura wodociągowa
    • Przepompownie ścieków