• czwartek, 25 Styczeń 2018

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kosakowo w miejscowościach Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Rewa, Suchy Dwór,  informuje, że Uchwałą Nr 18/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 4 grudnia 2017 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/opłaty Jednostka Cena

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,55

2

Odbiorcy wody na cele produkcji artykułów spożywczych

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,57

Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1 Dostawcy ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe) Opłata za odbiór ścieków [zł/m³]

6,73

Do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2018r. do 9 czerwca 2018r. zgodnie z Ustawą z dn. 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180).

 

Kategoria: Aktualności
• czwartek, 28 Grudzień 2017

INFORMUJEMY, IŻ DNIA 02. STYCZNIA 2018 R. BIURO BĘDZIE NIECZYNNE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Kategoria: Aktualności
• czwartek, 28 Grudzień 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2017r.

KASA BĘDZIE NIECZYNNA

Kategoria: Aktualności
• czwartek, 16 Listopad 2017

OGŁOSZENIE

P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje,

że w dniu  16 listopada br. w godz. 700 – 1500

w Mostach nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością usunięcia awarii na wjeździe w ulicę Łąkową przy hydroforni.

Kategoria: Aktualności
• wtorek, 16 Maj 2017

Protokół porównania i oceny ofert

 

 

ZORGANIZOWANIE_USŁUG_RATOWNICZYCH 16.05.2017

• niedziela, 30 Kwiecień 2017

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. (wtorek)

biuro będzie nieczynne.

• środa, 12 Kwiecień 2017

życzenia PEKO 2

Kategoria: Aktualności
• czwartek, 6 Kwiecień 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

ZORGANIZOWANIE_USŁUG_RATOWNICZYCH_NA_TRZECH_STRZEŻONYCH_KAPIELISKACH_MORSKICH_ZLOKALIZOWANYCH_NA_TERENIE_GMINY_KOSAKOWO

• czwartek, 19 Styczeń 2017

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kosakowo w miejscowościach Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Rewa, Suchy Dwór, informuje, że Uchwałą Nr 1/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 16 styczna 2017 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/opłaty Jednostka Cena

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,55

2

Odbiorcy wody na cele produkcji artykułów spożywczych

Cena za dostarczoną wodę

[zł/m³]

3,57

Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1 Dostawcy ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe) Opłata za odbiór ścieków [zł/m³]

6,73

Do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2017r. do 10 lutego 2018r.

• czwartek, 19 Styczeń 2017

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017r. (poniedziałek)

w związku ze zmianą oprogramowania

biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.