Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia:

1. dla mieszkańców wsi Kosakowo i Pierwoszyno oraz Osiedla Anchoria w Mechelinkach i Osiedla Harmony w Dębogórzu

SUW Kosakowo

2. dla mieszkańców wsi Mosty i Mechelinki

SUW Mosty.

3. dla mieszkańców wsi Rewa

SUW Rewa

4. dla mieszkańców wsi Suchy Dwór

SUW Suchy Dwór 

5. dla mieszkańców wsi Dębogórze

SUW Dębogórze.