Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia:

1. dla mieszkańców wsi Kosakowo i Pierwoszyno

Kosakowo i Pierwoszyno

2. dla mieszkańców wsi Mosty i Mechelinki

Mosty i Mechelinki

3. dla mieszkańców wsi Rewa

Rewa

4. dla mieszkańców wsi Suchy Dwór

Suchy Dwór

5. dla mieszkańców wsi Dębogórze

Dębogórze