Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia:

1. dla mieszkańców wsi Kosakowo i Pierwoszyno

Pierwoszyno

2. dla mieszkańców wsi Mosty i Mechelinki

Mechelinki

3. dla mieszkańców wsi Rewa

REWA

4. dla mieszkańców wsi Suchy Dwór

Suchy Dwór

5. dla mieszkańców wsi Dębogórze

Dębogórze