W związku z doniesieniami o fałszywym inkasencie,

P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje,

że nie pobiera opłat za rachunki w terenie.

Inkasent tylko odczytuje i zostawia fakturę do zapłaty –

NIE POBIERA OPŁAT.

Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy prosimy zgłaszać

Policji w Kosakowie pod nr tel. 58 679 13 97

About Author


nautil