Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie informuję, że w sezonie zimowym 2015-2016 w zakresie „Zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych”, zajmują się poszczególne firmy:

  • Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott ul. Kaszubska 16 81-198 Pierwoszyno

tel. 781-911-112, 667-701-072, 691-628-521

  • Rejon miejscowości Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski ul. Kilińskiego 58 84-230 Rumia

tel. 602-443-214 lub 58/671-57-91

  • Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel ul. Grzybowa 7 81-198 Dębogórze

tel. 505-059-120, 58/664-83-55

Nadzór nad pracami z ramienia P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. prowadzi Pan Andrzej Socha

tel. 510-064-779 lub 58-625-47-47

About Author


nautil