Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje nr GD.RET.070/229/D/2018.KR zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie gminy Kosakowo we wsiach Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór.

Nowe taryfy będą obowiązywać od 11 czerwca 2018 roku.

Decyzja GD.RET.070.229.D.2018.KR

About Author


nautil