Modernizacja w Dębogórzu

W 2022 r. zostanie zrealizowana kolejna inwestycja mająca na celu poprawę zaopatrzenia w wodę w Gminie Kosakowo. Tym razem zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody i hydrofornia w Dębogórzu.

W ramach zadania przewidziana jest kompleksowa wymiana układu technologicznego uzdatniania wody. Podobnie jak na pozostałych, zmodernizowanych już ujęciach, przewidziano też  budowę zbiornika na wodę oraz zestawu pomp drugiego stopnia. Celem inwestycji jest polepszenie parametrów dostawy wody i stworzenie warunków dla racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych. Zbiornik o pojemności 100m3 będzie stanowił rezerwuar wody na okresy największego zapotrzebowania w ciągu doby, a zestaw pomp będzie służył utrzymaniu bardziej stabilnego ciśnienia wody w sieci.

Prace realizowane będą na zlecenie Gminy Kosakowo. W listopadzie br. została podpisana umowa z wykonawcą prac. Całość przedsięwzięcia powinna zostać zakończona w 2022 roku.

About Author


peko

Informujemy, że w dniu 12.11.2021 (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.