Nowy Dyrektor PUK PEKO

W pierwszych dniach czerwca w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych “PEKO” rozpoczął pracę nowy Dyrektor – Pan Tomasz Drozdowski.

Został on wyłoniony w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Na stanowisku zastąpił on Pana Zdzisława Jaroniego, który kierował Przedsiębiorstwem przez ostatnie 10 lat.

Pan Tomasz Drozdowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. Ukończył także studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także podyplomowe studia menedżerskie MBA. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych. Przez ostatnie 9 lat zajmował się gospodarką wodno-ściekową w Gminie Wejherowo.

About Author


peko