O spółce

Powstanie Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało dnia 29 lipca 1997 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Kosakowo. Za podstawowe jej zadanie uznano prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kosakowo.

Obszary działalności Spółki

  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • Usługi komunalne zlecone przez Gminę Kosakowo: czyszczenie systemów kanalizacji deszczowej, prowadzenie strzeżonych kąpielisk morskich w Rewie i Mechelinkach, prace porządkowe, naprawcze i konserwacyjne infrastruktury gminnej.
  • Usługi budowlane
  • Administrowanie obiektem Centrum Sportowego Kosakowo
  • Administrowanie obiektami szkół gminnych w Kosakowie i Pogórzu
  • Prowadzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

Numer Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka została zarejestrowana w KRS pod nr 0000038875  w dniu 1 października 2001r.

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.851,229,67 zł.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Kosakowo.

Organy Spółki

Zarząd:

Tomasz Drozdowski – Dyrektor Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Klemenski – Przewodniczący
  • Piotr Olszewski – Członek
  • Jacek Węsierski – Członek

Informujemy, że w dniu 12.11.2021 (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.