O spółce

Powstanie Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało dnia 29 lipca 1997 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Kosakowo. Za podstawowe jej zadanie uznano prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kosakowo.

Obecne obszary działalności Spółki

  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • Usługi komunalne powierzone i zlecone przez Gminę Kosakowo: czyszczenie systemów kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, prace naprawcze i konserwacyjne infrastruktury gminnej.
  • Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
  • Prowadzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON)
  • Usługi budowlane

Numer Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka została zarejestrowana w KRS pod nr 0000038875  w dniu 1 października 2001r.

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.851,229,67 zł.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Kosakowo.

Organy Spółki

Zarząd:

Tomasz Drozdowski – Dyrektor Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Klemenski – Przewodniczący
  • Piotr Olszewski – Członek
  • Jacek Węsierski – Członek

Uwaga - przerwa w dostawie wody - 13 maja 2022 r. Suchy Dwór, ulice: Kukułcza i Pliszkowa. Więcej informacji: kliknij

W dniu 13 maja 2022r. odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Kosakowo. Szczegóły w komunikacie (kliknij).