Oświadczenie o jakości wody w natryskach basenowych na pływalni w Kosakowie

Kosakowo, dnia 17.10.2016r.

 

Oświadczenie o jakości wody w natryskach basenowych na pływalni w Kosakowie

 

Informację o stężeniu bakterii Legionella w ciepłej wodzie w natryskach basenowych PUK PEKO otrzymało w formie decyzji w dniu 11 października 2016r. w godzinach popołudniowych z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pucku. W tym dniu w godzinach wieczornych podjęto działania zgodne z instrukcjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie. Drogą e- mail powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o działaniach naprawczych.

  1. Zdemontowano wszystkie końcówki na prysznicach i poddano je dezynfekcji.
  2. Dokonano przeglądu instalacji grzewczej ciepłej wody przez serwisanta.

Okazało się, że jeden z czujników uległ uszkodzeniu i woda w instalacji nie była przegrzewana w temperaturze 70-80st.C . Czujnik natychmiast wymieniono i w nocy z 12 na 13 października wodę w instalacji przegrzano, tak aby bakterię zlikwidować.

W dniu 12 października br. w godzinach południowych do PUK PEKO otrzymało decyzję z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku o zamknięciu pływalni do czasu wykonania wszelkich zalecanych czynności związanych z likwidacją bakterii Legionella w natryskach basenowych, tj. 18 października br.

W obopólnych ustaleniach z PSSE w Pucku postanowiono zakupić dostępne od niedawna na polskim rynku końcówki bakteriobójcze Filtranios 30LPG- prysznic.

Końcówki te powinny dotrzeć do PUK PEKO w dniu 17 października br., zostaną one natychmiast zamontowane, a odpowiednie atesty zostaną wysłane do PSSE w Pucku.

Po zakończaniu tych prac pływalnia powinna być dostępna od 19 października br.

Informujemy, że bakteria Legionelli namnożyła się w prysznicach basenowych.

Woda w basenie spełnia wszelkie wymogi i normy i jest wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. z 2015 r. poz 2016).

 

Informujemy, że woda w prysznicach badana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek i spełniała wszystkie parametry, w tym również związane z bakterią Legionella.

 

W dniu 19 października br.  PUK PEKO opublikuje wydaną przez PSSE w Pucku decyzję o otwarciu pływalni w Kosakowie.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem PUK PEKO w Kosakowie

tel 058 625 47 47.

 

oswiadczenie-pdf

About Author


nautil