OTWARCIE PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (PZON)

Z dniem 25 stycznia br.  wznawia działalność 

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW  NIEBEZPIECZNYCH

I

ZUŻYTEGO    SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

(PZON) GMINY KOSAKOWO

zlokalizowany na terenie PUK PEKO SP.Z O.O W KOSAKOWIE

UL. CHRZANOWSKIEGO 44.

GODZINY  OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK 15.30 – 18.30.

ŚRODA            15.30 – 18.30.

SOBOTA         08.00 – 12.00.

Zasady przyjmowania odpadów pochodzących* wyłącznie z gospodarstw domowych do PZON w czasie epidemii koronawirusa:

 

1.    Do punktu należy przywieźć posegregowane odpady niebezpieczne, tak aby każdy rodzaj był w osobnym opakowaniu (resztki farb z bieżących remontów, baterie, leki, żarówki energooszczędne drobny sprzęt).

2.    Pracownik obsługi punktu i mieszkaniec dostarczający odpady zobowiązani są do noszenia maseczek i zachowania dystansu.

3.    Przy pracowniku obsługi może znajdować się jedna osoba.

4.    Rozładunek dostarczonych do punktu odpadów leży po stronie mieszkańca.

*ilości przekazywanych odpadów i ich charakter muszą jednoznacznie wskazywać ich pochodzenie z gospodarstw domowych a nie z działalności gospodarczej (rolnej, przemysłowej i usługowej)

Za odpady niebezpieczne uważa się:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
  • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
  • środki ochrony roślin,
  • odpady zawierające rtęć, np. termometry, przełączniki, świetlówki (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym),
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte kartridże i tonery,
  • przepracowane oleje,
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek (UWAGA! puste opakowania po wyżej wymienionych nie będą przyjmowane)

Wszyscy mieszkańcy chcący pozbyć się którychkolwiek z ww. odpadów proszeni są               o dostarczenie ich do Stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON-ów.

UWAGA! Wielkogabarytowe urządzenia AGD i RTV o masie od 20 do 60 kg można zgłaszać do nieodpłatnego odbioru bezpośrednio z domów i mieszkań – telefonicznie 58 624 66 11 lub 609 045 410.

 

About Author


nautil