Podsumowanie sezonu kąpieliskowego

W minionym sezonie wakacyjnym, podobnie jak w latach ubiegłych, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “PEKO” na zlecenie Gminy Kosakowo zorganizowało trzy kąpieliska morskie w Rewie i Mechelinkach.

Strzeżone kąpieliska wyposażone były w niezbędny sprzęt ratowniczy i wiosłowe łodzie ratunkowe. Na każdym kąpielisku pracowali wykwalifikowani ratownicy WOPR gotowi do udzielenia pierwszej pomocy.

Jakość wody była kontrolowana zgodnie z harmonogramem, a w pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych parametrów.  Kilkukrotnie, w upalne dni, stwierdzono występowanie sinic od strony Zatoki Gdańskiej, co powodowało konieczność wprowadzania kilkugodzinnych zakazów kąpieli. W sierpniu kąpieliska były kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, który nie wniósł uwag i zastrzeżeń.

Ogółem w sezonie ratownicy udzielali pomocy w 42 przypadkach, jednak nie odnotowano utonięć, ani żadnych poważnych urazów oraz sytuacji zagrażających życiu.

Oprócz opieki ratowniczej, PUK „PEKO” zapewniało codzienne sprzątanie oraz zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie kąpielisk.

About Author


peko

Uwaga - przerwa w dostawie wody - 13 maja 2022 r. Suchy Dwór, ulice: Kukułcza i Pliszkowa. Więcej informacji: kliknij

W dniu 13 maja 2022r. odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Kosakowo. Szczegóły w komunikacie (kliknij).