Podsumowanie sezonu kąpieliskowego

W minionym sezonie wakacyjnym, podobnie jak w latach ubiegłych, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “PEKO” na zlecenie Gminy Kosakowo zorganizowało trzy kąpieliska morskie w Rewie i Mechelinkach.

Strzeżone kąpieliska wyposażone były w niezbędny sprzęt ratowniczy i wiosłowe łodzie ratunkowe. Na każdym kąpielisku pracowali wykwalifikowani ratownicy WOPR gotowi do udzielenia pierwszej pomocy.

Jakość wody była kontrolowana zgodnie z harmonogramem, a w pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych parametrów.  Kilkukrotnie, w upalne dni, stwierdzono występowanie sinic od strony Zatoki Gdańskiej, co powodowało konieczność wprowadzania kilkugodzinnych zakazów kąpieli. W sierpniu kąpieliska były kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, który nie wniósł uwag i zastrzeżeń.

Ogółem w sezonie ratownicy udzielali pomocy w 42 przypadkach, jednak nie odnotowano utonięć, ani żadnych poważnych urazów oraz sytuacji zagrażających życiu.

Oprócz opieki ratowniczej, PUK „PEKO” zapewniało codzienne sprzątanie oraz zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie kąpielisk.

About Author


peko