Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2013-2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2013-2014 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu na Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2013-2014 
SIWZ-ODŚNIEŻANIE

UWAGA Poprawiona SIWZ , wersja z 04.10.2013 – obowiązująca!

Poprawiona SIWZ odśnieżanie z 04.10.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

About Author


nautil