RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Ochrony Danych Osobowych informujemy Państwa, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) z siedziba w Kosakowie (81-198) przy ul. Chrzanowskiego 44.

Pani/Pan może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres biuro@pukpeko.pl, telefonicznie pod numerem 58 625 47 47 lub z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych iod@pukpeko.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług, odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, rozstrzygania  roszczeń, obsługi zgłoszeń i reklamacji.

Zgromadzone przez Spółkę dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a, RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b, RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (Art. 6 ust. 1 lit. c, RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (Art. 6 ust. 1 lit. d, RODO).

Dane osobowe Spółka może przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki.
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, dostawcom systemów IT (w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów), organom administracji publicznej, które mogą żądać przekazania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie NIECZYNNE.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij