Umowa na przebudowę placu zabaw w Mostach

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK „PEKO”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, podpisało umowę na przebudowę placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach z wykonawcą – firmą Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o. z Redy. Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się w sierpniu i potrwają do końca września.

Obecnie teren przy ulicy Kasztanowej w Mostach jest przeznaczony na cele rekreacyjne dla mieszkańców, jednakże elementy wyposażenia placu zabaw są znacząco wyeksploatowane, a jego nawierzchnia wymaga urządzenia i dostosowania do osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie zakłada demontaż części istniejącego wyposażenia, montaż nowych urządzeń (w tym elementów placu zabaw dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), wykonanie ciągów pieszych z kostki oraz nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa projektowanych urządzeń, wykonanie skateparku i ogrodzenia oraz montaż małej architektury (w tym m.in. tablic informacyjno-edukacyjnych). W wyniku wyżej wymienionych prac powstanie obiekt dostosowany do potrzeb różnych grup osób zachęcając do aktywnych form spędzania czasu wolnego we właściwie przystosowanym i bezpiecznym miejscu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. pozyskało środki z funduszy zewnętrznych na realizację przebudowy placu zabaw. Jeszcze pod koniec 2020r. przygotowany został projekt i wniosek aplikacyjny pod nazwą: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach realizacji operacji „Razem chronimy nasze środowisko przed antropopresją aktywnie wypoczywając w Mostach – modernizacja placu zabaw dla dzieci na wielofunkcyjny obszar rekreacyjny dla zróżnicowanej grupy użytkowników”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w wysokości do 184 122,73 zł. Całkowity koszt zadania to 755 380,90 zł.

About Author


peko

UWAGA MIESZKAŃCY DĘBOGÓRZA - KOMUNIKAT SANEPID Z DNIA 23.01.2023R. - link
Informujemy, że w próbach pobieranych z sieci wodociągowej począwszy od 26 stycznia, nie stwierdza się przekroczenia zalecanego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów (zaleca się wartość poniżej 200jtk/1ml).
Woda jest poddawana kolejnym badaniom potwierdzającym.
W związku z powyższym, prewencyjnie, komunikat PSSE nadal obowiązuje.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij