Usługi

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO:

1. Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa – odbiór ścieków

Podstawowa działalność Spółki polega na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zezwolenie na działalność udzielone zostało decyzją Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku i rozszerzone decyzjami:

 • 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 04.06.2004r.,
 • DOŚ.70380/V/1638/2009 z dnia 24.08.2009r.,
 • DOŚ.7030.3.2019.DD z dnia 26.08.2019r.
 • DOŚ.7030.2.2021.DD z dnia 01.03.2021r.

Obszar działalności Spółki ,,PEKO” w zakresie rozprowadzania wody oraz odbioru ścieków to teren gminy Kosakowo w tym miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór.

Eksploatowana przez PUK „PEKO” Sp. z o.o. sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na terenie objętym zezwoleniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest własnością Spółki PEKO oraz Gminy Kosakowo.

Ujęcia Wody oraz Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach Kosakowo, Dębogórze, Mosty I, Rewa (Mosty II) i Suchy Dwór są własnością Gminy Kosakowo.

Eksploatacja przez Spółkę PEKO gminnych sieci oraz ujęć wody i stacji uzdatniania  odbywa się na podstawie Umowy Dzierżawy oraz Umowy Eksploatacji zawartych z Gminą Kosakowo.

Ścieki odbierane od mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości odprowadzane są eksploatowaną sieć kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo „PEWiK” z Gdyni.

Rozliczenie świadczonych usług odbywa się na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2. Usługi pozostałe:

 1. Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna
 • Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie;
 • Uzgodnienia projektów wykonawczych sieci, przyłączy wodociągowych kanalizacji sanitarnej;
 • Uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych  lub kolizji;
 • Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego;
 • Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego;
 • Kontrola techniczna sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w trakcie budowy;
 • Odbiór przyłącza wodociągowego;
 • Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • Odbiory sieci

2.  Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury zewnętrznej

 • Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych grawitacyjnych, tłocznych, sieci kanalizacji deszczowej
 • Wykonywanie obiektów towarzyszących infrastrukturze sanitarnej – studnie, przepompownie;
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 • Włączenia do istniejących sieci;
 • Montaże wodomierzy, zasuw odcinających, studni wodomierzowych;
 • Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych, przyłączach kanalizacji sanitarnej, sieciach;
 • Udrażnianie, oczyszczanie, płukanie przyłączy, studni.

3.  Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury wewnętrznej

 •  wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 •  montaż armatury wodociągowej (zawory odcinające, zawory zwrotne, antyskażeniowe);
 •  prace wymagające zastosowania zamrażarki do przewodów wodociągowych.

4.  Roboty ziemne

 • wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki i obiekty kubaturowe;
 • wykopy liniowe pod sieci i przyłącza;
 • niwelacje terenu;
 • oczyszczanie placów i ulic mechaniczną zamiatarką;
 • prace rozbiórkowe młotem wyburzeniowym;

5.  Wynajem agregatu prądotwórczego (wraz z obsługą) o mocy 100kW – model akustycznie wyciszony.

Cennik usług pozataryfowych

W przypadku zainteresowania zleceniem prac opisanych w pkt 2, 3, 4, 5 prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 58 625 47 47 wewn. 14 lub 13.

UWAGA MIESZKAŃCY DĘBOGÓRZA - KOMUNIKAT SANEPID Z DNIA 23.01.2023R. - link
Informujemy, że w próbach pobieranych z sieci wodociągowej począwszy od 26 stycznia, nie stwierdza się przekroczenia zalecanego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów (zaleca się wartość poniżej 200jtk/1ml).
Woda jest poddawana kolejnym badaniom potwierdzającym.
W związku z powyższym, prewencyjnie, komunikat PSSE nadal obowiązuje.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij