Uwaga sinice!

Informujemy, że na kąpieliskach w Rewie i Mechelinkach, z uwagi na temperaturę wody, mogą w bieżącym sezonie wystąpić zakwity sinic.

Obsługa kąpielisk na bieżąco monitoruje stan wody, a w przypadku stwierdzenia zakwitu sinic, wprowadzany jest okresowy zakaz kąpieli. Informacja o zakazie kąpieli i jego odwołaniu upowszechniana jest poprzez wywieszenie odpowiedniej flagi, komunikaty na tablicach informacyjnych oraz komunikaty głosowe.

Poniżej znajdują się linki do serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie znajdują się bieżące informacje na temat stanu kąpielisk prowadzonych przez PEKO:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Rewa od strony Zatoki Puckiej

Mechelinki

About Author


peko