Wywóz odpadów budowlano-remontowych w worku BIG-BAG

W związku z licznymi pytaniami, poniżej przekazujemy informację na temat wywozu odpadów budowlano-remontowych w Gminie Kosakowo.

1. W ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kosakowo mają możliwość otrzymania raz w roku bezpłatnego
worka typu BIG-BAG na odpady budowlano-remontowe w ilości do 1m3/rok/lokal mieszkalny powstałych podczas drobnych prac remontowych.
2. Właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia w sprawie otrzymania worka Big-Bag do Urzędu Gminy Kosakowo, Referat Ochrony Środowiska – Gospodarki Odpadami:
• telefonicznie: 58 660 43 41, 58 660 43 46,
lub
• e-mailowo : odpady@kosakowo.pl , odpady1@kosakowo.pl , odpady2@kosakowo.pl.
3. W worku big-bag można umieszczać wyłącznie następujące rodzaje odpadów :
– gleba i grunt z wykopów,
– gruz betonowy,
– gruz ceglany,
– gruz ceramiczny,
– elementy ceramiki,
– elementy drewniane,
– elementy z tworzyw sztucznych (posadzki, boazeria).
4. Worek big-bag udostępniany jest na okres maksymalnie 3 tygodni.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia zabrania worka Big-Bag do PUK Rumia:
• telefonicznie 58 671 03 96,
lub
• drogą mailową : biuro@pukrumia.pl,
lub
• w siedzibie PUK Rumia ul. Dębogórska 148.
Worek zostanie odebrany w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Odbiór innych odpadów budowlanych lub po wykorzystaniu limitu (1m3 /rok/lokal) odbywa się na indywidualne zgłoszenie mieszkańca. Koszt ich wywozu obciąża właściciela nieruchomości.
7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapełnienia worka Big-Bag wyłącznie odpadami wymienionymi w pkt. 3 i utrzymania czystości wokół worka. W przypadku zapełnienia worka odpadami innymi niż wymienione w pkt. 3 PUK Rumia zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru odpadów.
8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapełnienia worka Big-Bag w taki sposób, aby odpady w nim gromadzone nie wystawały poza górną krawędź worka oraz do ustawienia worka w taki sposób, aby możliwe było jego odebranie przez pojazd PUK Rumia.
9. Właściciel nieruchomości odpowiada za zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy worek Big-Bag zostanie ustawiony w pasie drogowym zgodnie ze wskazaniami właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat za jego zajęcie. Jeśli PUK Rumia zostanie obciążony przez zarządcę drogi opłatą za zajęcie pasa drogowego to właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zwrotu PUK Rumia kosztów tej opłaty.

About Author


peko

Informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie NIECZYNNE.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij