Zawór antyskażeniowy – obowiązek montażu na instalacji wodociągowej

Przypominamy, że instalacja wodociągowa w budynkach powinna mieć zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym – tzw. zawór antyskażeniowy. Brak takiego zaworu powoduje cofanie wody z instalacji, co grozi jej zanieczyszczeniem i wpływa na pomiar ilości zużytej wody.

Zawór zwrotny antyskażeniowy należy zamontować za zaworem odcinającym za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Powyższe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody).

W przypadku stwierdzenia braku zaworu na instalacji PUK PEKO nie będzie mogło rozpatrywać reklamacji związanych z ilością zużytej wody.

About Author


peko

Awaria wodociągowa w miejscowości Dębogórze w dniu 24.09.21 (czwartek)- przerwa w dostępie wody do godziny 20:00.Za utrudnienia przepraszamy.